sábado, 1 de septiembre de 2007

Vías para a difusión do software libre en Galiza

Co gallo do primeiro aniversario de Mancomun.org (a iniciativa pública galega a prol do software libre), o seu coordinador técnico, Jesús Arribi, analiza o presente destes programas e as barreiras que frean a súa popularización en Galiza. O descoñecemento por parte dos pequenos empresarios e a falta de formación do persoal informático son algúns dos lastres, para os que Arribi propón solucións concretas.

Hai aproximadamente un ano o observatorio galego de Software Libre, integrado en "mancomun.org", realizou un estudo de mercado sobre a implantación do Software Libre en Galicia abarcando catro ámbitos: empresas, centros educativos non universitarios, administración local e o sector das Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (TIC). Á vista das conclusións expostas en devandito informe é necesario expor unha serie de reflexións.

No ámbito da Pequena e Mediana Empresa (PEME), dado o gran descoñecemento existente, evidénciase a necesidade de pór en marcha e apoiar programas de divulgación e sensibilización, especialmente entre os responsables e xestores, así como entre os técnicos informáticos.

A creación de guías informativas sobre a filosofía e o alcance do Software Libre en aspectos como as licenzas e a seguridade xurídica, a análise de custos, a calidade dos desenvolvementos, os casos de éxito, os provedores e os produtos, axudarían enormemente a mellorar a capacidade de elección de solucións software.

Por outra banda, as administracións públicas teñen un papel tractor nas primeiras fases de implantación do Software Libre. Por iso, é necesario promover e apoiar dende elas accións dinamizadoras do Software Libre no sector das empresas informáticas.

Estas accións deberían sempre ter en conta ás propias empresas e a outros axentes intermedios (cámaras de comercio, asociacións empresariais, etc.) a fin de solicitar a súa opinión e axustalas para facelas máis efectivas. [+]

Etiquetas: ,

0 comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]

Enlaces a esta entrada:

Crear un enlace

<< Página principal